Ysgol Gymunedol Dolwyddelan School

Llywodraethwyr Ysgolion Ffederasiwn Capel Coed-Elan

Rhiant:

MISS ELEN WILLIAMS
MISS AWEL GRUFFYDD
MR MICHAEL HUGHES
MRS RHIAN ROWLANDS
MR GREG CAVEY

Athro / Athrawes:

MISS NIA THOMAS
MRS MARIAN JONES

Cyngor Cymuned:

MISS TELERI JONES

MRS ELIN SION

AALL:

CYNGHORYDD LIZ ROBERTS
MRS MARY WILLIAMS

Cymunedol:

Gwag

Pennaeth:

MRS NIA JONES-ARTELL

Clerc

MRS JANET HUGHES

Cadeirydd

MRS MARY WILLIAMS

Is-Gadeirydd

CYNGHORYDD LIZ ROBERTS

 

 


Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion Eco-Schools logo

Ysgolion Iach Conwy Healthy Schools logo

Siarter Iaith Gymraeg logo

Seren a Sbarc