Ysgol Gymunedol Dolwyddelan School

Staff yr Ysgol

 

Pennaeth Strategol Mrs Nia Jones-Artell
RHEOLWR SAFLE Swydd Wag
ATHRAWES C.S. Miss Einir Hughes
ATHRAWES C.A.2 Mrs Swsan Royle
C.A.D.Y. Mrs Manon Tudur-Jones
CYMHORTHYDD ADDYSGU Miss Peri Williams
Miss Donna Jones
GOFALWRAIG Mrs Alison Valintine
COGYDDES Mrs Alison Valintine
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST Mrs Alison Valintine
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Mrs Alison Valintine
GOFALWRAIG Miss Eirian Hughes
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Mrs Gaynor Hughes
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST Mrs Gaynor Hughes
CYMHORTHYDD GWEINYDDOL Mrs Helen Chapman
CYMHORTHYDD Miss Sarah Lewis
 

 

Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion Eco-Schools logo

Ysgolion Iach Conwy Healthy Schools logo

Siarter Iaith Gymraeg logo

Seren a Sbarc